Rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Päivitetty 25.6.2019

1. Rekisterinpitäjä

Luottolaitos.com

Crystal Volcano Ltd.
Company number 10964693
37 Alvechurch Road, Birmingham, United Kingdom, B31 3JW

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
David Johnson
david.johnson@luottolaitos.com

2. Rekisterin nimi

Luottolaitos.com asiakastietorekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumus, asiakassuhde tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterin tarkoituksena on lainapalveluiden välittäminen, asiakassuhteiden hallinnointi ja asiakkaita tai asiakassuhteen osallisia koskevien tietojen käsittely ja säilyttäminen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, yrityksen luottoluokitus, tiedot kumppaneidemme antamista rahoituspäätöksistä ja niiden muutoksista sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kun on asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämätöntä ja korkeintaan 24 kuukautta viimeisestä asiakastapahtumasta.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on kerätty rekisterinpitäjän sivuston lainahakemuslomakkeen avulla ja / tai puhelimitse rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan päivittää ja täydentää Patentti- ja Rekisterihallituksen tietojärjestelmästä ja muista vastaavista julkisten tai yksityisten tahojen tarjoamista palveluista ja rekistereistä.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan säännönmukaisesti palvelumme mahdollistamiseksi yhteistyökumppaneillemme rahoituspäätöksiä varten. Luottolaitos.com -palvelu luovuttaa tietoja Suomen lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta paitsi lainsäädännön osoittamissa luovutuksissa tai siirroissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen: asiakaspalvelu@luottolaitos.com

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle vähintään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa), mutta pääsääntöisesti muutamassa päivässä.

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen: asiakaspalvelu@luottolaitos.com

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle vähintään EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa), mutta pääsääntöisesti muutamassa päivässä.

9. Evästeet

Eväste on hyvin normaali ja täysin vaaraton työkalu, joka mahdollistaa palveluidemme kehittämisen jatkossa yhä paremmiksi. Käytämme sivuillamme tunnisteita, jotta saisit verkkosivuillamme parhaan käyttäjäkokemuksen riippumatta siitä, mikä selain sinulla on käytössäsi. Myös verkkoanalyysityökalumme käyttävät evästeitä kerätäkseen tietoa siitä, kuinka vierailijamme käyttävät verkkosivua. Keräämämme tilastot sisältävät mm. verkkosivun näyttökertojen lukumäärän, mistä vierailijat selaavat sivua ja kuinka monta vierailijaa verkkosivullamme on. Käytämme saamaamme tietoa sekä verkkosivun että saamasi käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Eväste ei voi levittää datavirusta tai muita haittaohjelmia.

Mitään henkilökohtaista tietoa ei tallenneta evästeiden avulla.

Keräämme, käsittelemme ja analysoimme tietoja verkkosivustojen käytöstä ja tietoliikenteestä. Tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen, vaan tietojen avulla saamme kuvan verkkosivuilla kävijöiden käyttäjäkokemuksista ja pystymme hyödyntämään näitä saatuja tietoja verkkosivujen kehittämistyössä. Yrityslainavertailu.net käsittelee, valvoo ja analysoi kerättyä tietoja itse omiin kehitystarpeisiinsa eikä luovuta tietoja sivullisille.

Näin estät evästeiden käytön:

Voit estää evästeiden käytön tekemällä valinnat selaimesi turvallisuusasetuksista. Sieltä voit valita, mitkä evästeet sallit, estät tai poistat. Asetuksista voit myös poistaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi aikaisemmin tallentuneita evästeitä. Huomaa tässä yhteydessä, että käyttäjäkokemuksesi verkkosivullamme voi tällöin heikentyä. Löydät tarkemmat toimintaohjeet käyttämäsi selaimen ohjeista.

© Luottolaitos.com